Revize komínů

Mějte prosím namysli, že revizi komínu může provádět pouze revizní technik!

Moje osvědčení: 
REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST
ev.č. MV_1702499/36-024-H

 

Revize spalinové cesty se provádí v těchto případech

a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komínu

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče

c) před připojením nového spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty

d) před výměnou spotřebiče paliv

e) po komínovém požáru

f) při vzniku trhlin ve spalinové cestě