Ceník kominických prací

 Revize komínu

 • revize komínu   jedna spalinová cesta( t.j. jeden komínový průduch s připojeným spotřebičen v komínovém tělěse)                                    1 000,-

 

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ

   JEDEN KOMÍN

 • čištení komínu s vyhotovením zprávy  (pevná paliva)                400,- 
 • čištění komínu bez vyhotovení revizní zprávy                         od 150,-   
  (dle náročnosti čištění, přístupu ke komínu atd.)
 • čištění komínu s vyhotovením revizní zprávy (plyn)                   350,-
   

   VÍCE KONÍNŮ V JEDNOM BYTĚ NEBO RODINÉM DOMĚ

 • čištení komínů s vyhotovením kontrolních zpráv                    od 500,-
   

FRÉZOVÁNÍ DEHTU

 •  frézování dehtu                                              od 150,-/m  dle náročnosti
   

Individuální  kalkulace pro:

 
CESTOVNÉ

 • cestovné při individuální objednávce                                           6,-/km
  při objednávce min.
  dvou a více bytů (domů) cestovné neůčtuji
   

Kominík Prostějov – Kominické služby – Kominictví novák – Kontakt