Ceník kominických prací

 Revize komínu

 • revize ko mínu – jedna spalinová cesta bez nutnosti tepelně technického výpočtu (plynový  kondenzační spotřebiče, nebo doložení vlastního výpočtu např součásí projektu)
  (tj. jeden komínový průduch s připojeným spotřebičem v komínovém tělěse)        1 000,-  

 • revize komínu – jedna spalinová cesta s vypracováním tepelně technického výpočtu (spotřebiče na tuhá paliva)
  (tj. jeden komínový průduch s připojeným spotřebičem v komínovém tělěse)        1 500,-

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ

   JEDEN KOMÍN

 • čištení komínu s vyhotovením zprávy (pevná paliva)        600,- 
 • čištění komínu bez vyhotovení zprávy                              od 300,-   
  (dle náročnosti čištění, přístupu ke komínu atd.)
 • čištění komínu s vyhotovením  zprávy (plyn)                       500,-
   

   VÍCE KONÍNŮ V JEDNOM BYTĚ NEBO RODINÉM DOMĚ

 • čištení komínů s vyhotovením kontrolních zpráv       700,- dva komíny
 • čištení komínů s vyhotovením kontrolních zpráv       800,- tři a více                                                                                                                         komínů

FRÉZOVÁNÍ DEHTU

Individuální  kalkulace pro:

VLOŽKOVÁNÍ

MONTÁŽ FASÁDNÍCH KOMÍNŮ

KOMÍNOVÉ NÁSTAVCE


CESTOVNÉ

 • cestovné při individuální objednávce        10,-/km
   

Kominík Prostějov – Kominické služby – Kominictví novák – Kontakt