Ceník kominických prací

 Revize komínu

 • revize ko mínu – jedna spalinová cesta
  (tj. jeden komínový průduch s připojeným spotřebičen v komínovém tělěse)        1 000,-

ČIŠTĚNÍ A KONTROLA KOMÍNŮ

   JEDEN KOMÍN

 • čištení komínu s vyhotovením zprávy (pevná paliva)        400,- 
 • čištění komínu bez vyhotovení zprávy        od 150,-   
  (dle náročnosti čištění, přístupu ke komínu atd.)
 • čištění komínu s vyhotovením  zprávy (plyn)        350,-
   

   VÍCE KONÍNŮ V JEDNOM BYTĚ NEBO RODINÉM DOMĚ

 • čištení komínů s vyhotovením kontrolních zpráv        od 500,-

FRÉZOVÁNÍ DEHTU

Individuální  kalkulace pro:

VLOŽKOVÁNÍ

MONTÁŽ FASÁDNÍCH KOMÍNŮ

KOMÍNOVÉ NÁSTAVCE


CESTOVNÉ

 • cestovné při individuální objednávce        6,-/km
  při objednávce min. dvou a více bytů (domů) cestovné neůčtuji

   

Kominík Prostějov – Kominické služby – Kominictví novák – Kontakt