Frézování dehtu

Dehet - tvrdé, skelné usazeniny v komínovém průduchu.

Odstraňujeme jej mechanicky speciální komínovou frézou.

Vzniká:

  • Nevyhovující palivo - nejčastěji mokré (čerstvé) dřevo
  • Málo spalovacího vzduchu
  • Předimenzování kotle (dušení - snižování výkonu)

Následky zanedbání kontroly:

  • Dehet může úplně ucpat průduch, velice špatně se odstraňuje, je vysoce hořlavý.
  • Při hoření se taví a bobtná jako asfalt. Nebezpečí roztržení komínového tělesa.