Naše kominické služby

Odborné čištění komínů

  • Kontrola a čištění spalinové cesty dle NV č.91/2010 Sb.
    (periodická revize)
  • Čistíme komín a kouřovod - výběr sazí a pevných znečisťujících zbytků.
  • Provedeme prohlídku celé spalinové cesty, navrhneme řešení případných nedostatků a závad.

Frézování dehtu

  • Odfrézujeme silně zadehtované komínové průduchy speciální komínovou frézou.

Vložkování komínů

  • Vložkujeme komíny pro všechna paliva a všechny typy spotřebičů.

Instalace nerezových komínů

  • Montujeme nerezové komíny.

Komínové nástavce

  • Instalujeme izolované komínové nástavce.

Rekonstrukce komínů

  • Rozebereme starý a vyzdíme Vám nový komín.