Naše kominické služby

Revize komínů

 • Před uvedením nové spalinové cesy (komínu) do provozu
 • Při změně spotřebiče
 • Po komínovém požáru

Odborné čištění komínů

 • Kontrola a čištění spalinové cesty dle zákona č. 133/1985 a č. 320/2015Sb  a vyhlášky 34/2016 Sb.
  (periodická revize)
 • Čistíme komín a kouřovod - výběr sazí a pevných znečisťujících zbytků.
 • Provedeme prohlídku celé spalinové cesty, navrhneme řešení případných nedostatků a závad.

Frézování dehtu

 • Odfrézujeme silně zadehtované komínové průduchy speciální komínovou frézou.

Vložkování komínů

 • Vložkujeme komíny pro všechna paliva a všechny typy spotřebičů.

Instalace nerezových komínů

 • Montujeme nerezové komíny.

Komínové nástavce

 • Instalujeme izolované komínové nástavce.