ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

  • Kontrola a čištění spalinové cesty dle zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky                  č. 133/1985 a č. 320/2015Sb a vyhlášky 34/2016 Sb.  - periodická revize

        Vyčištění komínu a kouřovodu, prohlídka celé spalinové cesty, návrh na řešení případných zjištěných nedostatků a závad, výběr sazí a pevných znečisťujících zbytků a vypracování zprávy.

Kontrolují a čistí se komínové průduchy pro všechna paliva !

  • U pevných paliv se usazují saze, které zmenšují průřez průduchu a snižují tah komína.
  • Hrozí komínový požár, který vzniká při vznícení sazí a může mít fatální následky. Popraskání, nebo dokonce roztržení komínového tělesa a následné rozšíření požáru v interiéru, nebo na střešní konstrukci.
  • Pokud Vám chytnou saze v komíně, tak už s tím nic nenaděláte. Nejde to zastavit. Můžete je doufat, že to váš komín vydrží.

  • Průduchy plynových spotřebičů musí být vyvložkované.
  • Pokud nejsou, nebo si nejste jisti, tak v každém případě zavolejte kominíka.
  • Není pravda, že plyn nedělá saze. Pokud je spotřebič špatně seřízený, má závadu, nebo dochází k nasávání prachu - saze se tvoří. Vlhnou  vlivem kondenzátu a poškozují vložku (obzvlášť starší hliníkové vložky).

Čištění komínů Prostějov 

Takhle vypadá vložka bez kontroly a údrřby po 10-ti letech provozu

  • Z hlníkové vložky se uvolňjí silice a může dojít k sesipání a ucpání odvodu kondenzátu, nebo k poškození spotřebiče.
  • Kontroluje se těsnost, průchodnost a stav vložky.
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv
Činnost Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné Kapalné Plynné
Celoroční
provoz
Sezónní
provoz
do 50 kW
včetně
Čištění spalinové cesty 3 x 2 x 3 x 1 x
Kontrola spalinové cesty 1 x 1 x 1 x
Výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu 1 x 1 x 1 x
nad 50 kW Čištění spalinové cesty 2 x 1 x 1 x
Kontrola spalinové cesty 2 x 1 x 1 x
Výběr pevných znečišťujících částí a kondenzátu 2 x 1 x nejméně podle návodu výrobce

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po
dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.