Vložkování komínů

Proč vložkovat?

Komín od plynových spotřebičů musí být vyvložkovaný vždy!

Starý jednovrstvý komín používaný pro pevná paliva mívá vypadanou vnitřní vyzdívku (pokud tam kdy nějaká byla), porušené spáry mezy cihlamy. Dochází k pronikání dehtu a sazí na plášť komínu (tmavé skvrny na omítce).

Vyvložkováním komínu zlepšíme jeho vlasnosti a zvýšíme životnost. Nerezová vložka se rychleji prohřeje a vzduchová mezera mezi vložkou a pláštěm komínu funguje jako izolace.

  • Vložkujeme komínové průduch pro všechny druhy paliva.
  • Materiály volíme podle druhu spotřebiče (nerez, hliník, plast).
  • Vložkujeme komíny pro krby, kamna, ohřívače vody, kotle U.T., kondenzační kotle a turbokotle.
  • Podle průběhu komínu se volí pevná, nebo ohebná vložka.