Rekonstrukce komínu

  • Nevyhovující část komínu se rozeberepo zdravé zdivo (vetšinou pod úroveň střechy, nebo až po podlahu půdy).
  • Založí a vyzdí se nový komín.
  • Používá se tvárnice z lehčeného betonu, nebo cihelné bloky, izolace a vložka (nerez, nebo šamot).
  • Může se použít nerezový třísložkový komín.
  • Nadstřešní část se nejčastěji řeší speciálními prstenci v imitaci cihly (různé barvy), obezdění lícovým zdivem, nebo ušlechtilá omítka.