Novák kominictví - Kominické služby - Kominík ProstějovskoOdborné kominické služby pro Prostějov a okolí

Rádi pro Vás zajistíme:
Revize komínů
Čištění komínů
Vložkování komínů pro všechny druhy paliva
Instalaci nerezových fasádních komínů
- Připojení Vašich spotřebičů
- Montáž a prodej kouřovodů

- Provedeme pravidelné čištění a kontrolu spalinové cesty dle zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky č. 133/1985 a č. 320/2015 Sb. a vyhlášky 34/2016 Sb

- Ke každému komínu (spalinové cestě) od nás obdržíte vyhotovenou zprávu o provedené kontrole spalinové cesty.


Osvědčení:
REVIZNÍ TECHNIK SPALINOVÝCH CEST
ev.č. MV_1702499/36-024-H