Novák kominictví - Kominické služby - Kominík ProstějovskoOdborné kominické služby pro Prostějov a okolí

Rádi Vám zajistíme:

- Revize komínů

- Čištění komínů

- Vložkování komínů pro všechny druhy paliva

- Instalaci nerezových fasádních komínů
- Připojení Vašich spotřebičů
- Montáž a prodej kouřovodů

- Provedeme pravidelné čištění a kontrolu spalinové cesty dle zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky č. 133/1985 a                                  č. 320/2015Sb. a vyhlášky 34/2016Sb

- Ke každému komínu (spalinové cestě) od nás obdržíte vyhotovenou zprávu o provedené kontrole spalinové cesty.